Chào mừng bạn đến với CSKT.

Dưới đây là các tác giả toàn quyền bài viết của chúng tôi.

  1. Tằng Phu Dảu – Chuyên mảng Soạn thảo, Phần mềm, In ấn…

  2. Bùi Ngọc Văn – Chuyên mảng Ảnh, Video, In ấn

Chúng tôi sẽ bổ sung các tác giả vào lần cập nhật tiếp theo.

Xin cảm ơn

Advertisements