Tổng hợp driver cho đời máy từ RICOH Aficio 2051/2060/2075

Chọn đúng hệ điều hành, đúng driver, đúng 32/64 bit để không bị lỗi trong quá trình cài đặt.

Hướng dẫn cài đặt máy in trong  In ấn

http://support.ricoh.com/bb/html/dr_ut_e/ra/model/x2051_60/x2051_60sw.htm

Advertisements