Bạn có tài liệu hay được lưu trữ trên Google drive và bạn muốn chia sẻ với mọi người thông qua các bài viết của bạn trên blog. Ngoài việc cung cấp liên kết đến tài liệu đó bạn còn có thể đưa nội dung đó vào bài viết trên blog để người đọc xem trước. Vậy làm thế nào để thực hiện được? Mời bạn thực hiện theo các bước sau:

1) Trong khung soạn thảo bài viết ở blog ta chọn chức năng soạn thảo HTML.

chon-chuc-nang-HTML

2) Chèn đoạn mã

<iframe  src="https://docs.google.com/file/d/0B8sStMf3Y7dAcVVGQldEMnpMaGc/preview" height="480" width="600"></iframe >

Trong đó,

height=”480″ thì số 480 chỉ độ cao của khung xem trước.
width=”600″ thì số 600 chỉ độ rộng của khung xem trước. Bạn có thể thay đổi các thông số 480, 600 theo nhu cầu của bạn.
+) /preview: là tính năng xem trước,
+) https://docs.google.com/file/d/0B8sStMf3Y7dAcVVGQldEMnpMaGc là đường dẫn đến tập tin mà bạn lưu trữ trên Google drive. Vậy làm thế nào để có được đường dẫn này?

Đầu tiên bạn vào Google drive đến tập tin mà bạn muốn đưa nội dung vào blog. Bạn nhấn chuột phải vào tập tin đó và chọn “chia sẻ”.

thiết lập chia sẻ tập tin

Tiếp đến bạn nhấn vào tùy chọn “Thay đổi” để thiết lập chia sẻ tập tin công khai trên web, blog.

thiet lap chia se

Đánh dấu vào tùy chọn “Công khai trên web” rồi “Lưu”.

cong khai tren web

Bây giờ hộp thoại ban đầu hiện trở lại, ta copy liên kết trong ô “Liên kết để chia sẻ” và dán vào trong đoạn mã ở trên với chú ý thay thế tính năng “/edit?usp=sharing” thành “/preview”.

copy đường dẫn

Tóm lại, cú pháp để đưa khung xem trước của nội dung tài liệu vào blog có dạng:

<iframe  src="đường dẫn đến tập tin/preview" height="độ cao khung nhìn" width="độ rộng khung nhìn"></iframe >

Chúc các bạn thành công.

Nguồn: http://toanvalatex.blogspot.com/2014/05/chen-khung-xem-truoc-tai-lieu-tren-google-drive-vao-blog.html

Advertisements